தீய வழி நடக்க சொன்னலும் ஒளி மனம் சொல் கேட்டு…

நீ செய்யும் தவறினை உனது செயலால் உணர்த்திவிடும் சிவகுரு சிவசித்தனின் வாசியோகம் வணக்கம் சிவகுருவே பெயர் : கணேசன் வாசியோக வில்வம் எண் : 15 02 019 நான் வாசியோக பயிற்சி சேர்வதற்கு முன் என் வாழ்க்கை இருள்மனம் சொல் கேட்டு …

Continue reading

நோயில் இருந்து காப்பாற்றி சொர்க்கமான வாழ்…

பஞ்ச பூதங்களின் மகத்துவத்தை அரிய வைத்து உணரவைப்பதே சிவகுரு சிவசித்தனின் வாசியோகம் வணக்கம் சிவகுருவே மதுரை மாநகர் தலைவர் கலெக்டர் தமிழ் நாட்டின் தலைவர் முதல்வர் இந்தியாவின் தலைவர் பிரதமர் அவர்கள் அனைவருக்கும் மேலானவார். குடியரசு தலைவர் ஒரு குற்றவாளி தவறு பண்ணி …

Continue reading