தீய வழி நடக்க சொன்னலும் ஒளி மனம் சொல் கேட்டு…

வணக்கம் சிவகுருவே பெயர் : கணேசன் வாசியோக வில்வம் எண் : 15 02 019 நான் வாசியோக பயிற்சி சேர்வதற்கு முன் என் வாழ்க்கை இருள்மனம் சொல் கேட்டு நடந்தது தீய வழியில் சென்றது ஒளி மனம் நல்லதே சொன்னலும் அது …

Continue reading

நோயில் இருந்து காப்பாற்றி சொர்க்கமான வாழ்…

வணக்கம் சிவகுருவே மதுரை மாநகர் தலைவர் கலெக்டர் தமிழ் நாட்டின் தலைவர் முதல்வர் இந்தியாவின் தலைவர் பிரதமர் அவர்கள் அனைவருக்கும் மேலானவார். குடியரசு தலைவர் ஒரு குற்றவாளி தவறு பண்ணி தூக்குத்தண்டனை பெற்றாலும் மேல் உள்ள முன்று பேரும் கைவிட்டாலும் குடியரசுத்தலைவரிடம் கருணை …

Continue reading