உணர சொல்லும் போது எல்லாம் ஒரு நிமிடம் புல்லரிக்கிறது…

இரவு 8.30 மணிக்கு மேல் உண்பதற்கு தாமதமானால், சிவகுரு சிவசித்தனிடம் தெரிவித்துவிட்டு இரவு உணவை புறக்கணிக்கவும்  ஓம் சிவகுருவே சரணம் வணக்கம் சிவகுரு,      திங்கள் மாலை தோள்பட்டையில் கை அகலத்தில் பத்து போல் வரி வரியாக வேர்குரு போல் எரிச்சல் …

Continue reading