அதிகாலை 04.30 மணிமுதல் காலை 07.30 மணிவரை

சிவகுரு சிவசித்தனின் வாசியோகக்கலை பயிலவரும் பயிற்சியாளர்களின் விழிப்புணர்வுக்கான தகவல் அதிகாலை 04.30 மணிமுதல் காலை 07.30 மணிவரை: வாசியோகப் பயிற்சிகளை அதிகாலை 4.30 முதல் 6 மணிக்குள் குருகுலத்திற்கு வந்து செய்து விட வேண்டும். வாசியோகப் பயிற்சிகள் செய்யத் தொடங்கும் முன்பு …

Continue reading