வாசியோகத்தில் தண்ணீர் அருந்தும் நேரம்

சிவகுரு சிவசித்தனின் குறள் பயிற்சியும் நேரமும் இவ்விரண்டும் காலம் கருதி செயல் நன்று    தண்ணீர் அருந்தும் நேரம் : அதிகாலை எழுந்தவுடன் பல்துலக்காமல் 6 குவளை பருகவும், (1 குவளை = 200மி.லி) காலை – 07.30, 09.30 பருகவும் …

Continue reading