ஒரு பொழுதும் தோல்வி என்பதே கிடையாது

உணவு நேரத்தை மனிதனுக்கு முறையாக உணர்த்தும் சிவகுரு சிவசித்தனின் வாசியோகம் சிவகுருவே சரணம்! சிவசித்தனே போற்றி போற்றி! யாராவது ஒருவர் தன் உடலில் கழிவுகள் இல்லாதவர் என்று சொல்லிக் கொள்ள முடியுமா? அதற்கான தகுதி எவருக்கேனும் இருக்கின்றதா? காட்டுங்கள் பார்ப்போம். எங்களால் …

Continue reading

உடல் வருத்தி செய்யக் கூடிய செயலுக்கும் கண்டிப்பாக கூலி உண்டு

ஏழாம் அறிவை உணரச் செய்யும் சிவகுரு சிவசித்தனின் வாசியோகம் சிவகுருவே சரணம்! சிவசித்தனே போற்றி போற்றி! இந்த பூமி கர்ம பூமி என்று நம் முன்னோர்கள் கூறியுள்ளார்கள். கர்மா என்றால் செயல். செயலுக்கான பலன் கிட்டுவது இங்கு மட்டுமே. செயல் செய்வதில் …

Continue reading

சிவகுரு சிவசித்தனின் அருளால் முதலில் ஆதியில் இருந்த தூய்மையான நிலை உருவாகும்

ஒவ்வொரு மனிதனையும் வாழ வைத்து, பிறரை வாழ வழிகள் வகுக்கும் சிவகுரு சிவசித்தனின் வாசியோகம் சிவகுருவே சரணம்! சிவசித்தனே போற்றி போற்றி! நான் நித்தியமானவன். பின்பு எங்கிருந்து களங்கங்கள் வந்தது? நான் நித்தியமானவன் என்பதில் எப்படி குறைபாடு உண்டாயிற்று? இந்த குறைபாட்டை …

Continue reading

நமக்கு ஏன் இன்பம் மறுக்கப்படுகிறது?

அனைத்து மத மனிதனையும் சமமாக நினைக்கும் சிவகுரு சிவசித்தனின் வாசியோகம் சிவகுருவே சரணம்! சிவசித்தனே போற்றி போற்றி! நமக்கு ஏன் இன்பம் மறுக்கப்படுகிறது? இறைவன் காட்டிய வழியின் படி நாம் வாழாத காரணத்தால் தான். நம்மிடையே ஒரு சொல் வழக்கு உண்டு. …

Continue reading