சிவகுரு சிவசித்தனின் கூற்று 004

வாசியோகம் எப்படி பயில வேண்டும்?  ஞாயிறு அல்லது செவ்வாய் அல்லது வியாழன் அல்லது சனி ஏதாவது ஒரு நாளில் அதிகாலையில் சிவசித்தனால் நாடி சோதனை செய்யப்பட்டு பயிற்சிகள் வழங்கப்படும். அன்று முதல் ஆயுள்காலம் வரை அதிகாலையில் பயிற்சிகள் மையத்திலிருந்து செய்ய வேண்டும் …

Continue reading

சிவகுரு சிவசித்தனின் கூற்று 003

வாசியோகம் எத்தனைக் காலம் பயில வேண்டும்?  வாசியோகம் பயில காலவரையறை எதுவுமில்லை. நமது உயிர் மூச்சு உள்ளவரை உன்னதம் உணர வைப்பதே வாசியோகக் கலையாகும்  

Continue reading

  • சிவசித்தனின் கூற்று