உணவு முறைகளில் நாம் கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒழுக்கம்

18 வயது பூர்த்தியானவர்கள், தங்களின் சுயமாக சிந்தித்து முடிவெடுக்கும் தகுதி உடையவதாவதால் தங்களின் இருப்பிடம், வயதுக்கான அரசின் பரிந்துரைக்கப்பட்ட அடையாள அட்டை நகல் கட்டாயம் சமர்பிக்க வேண்டும் உணவு முறைகளில் நாம் கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒழுக்கம் (நெறிகள்) சிவகுரு சிவசித்தனின் கூற்று …

Continue reading