உடலுக்கு நோய் என்று ஒன்று இல்லை சிவகுரு சிவசித்தனின் வாசியோகத்தில்

சிவசித்தன் சாப்பிடக் கூடாது என்று கூறியுள்ள உணவுகளை ஒரு முறை சாப்பிட்டால் கூட உன் உடம்பின் அணுக்கள் செயல்பாடு குறைந்துவிடும். உடலுக்கு நோய் என்று ஒன்று இல்லை சிவகுரு சிவசித்தனின் வாசியோகத்தில் நாம் உண்ணும் உணவு முழுமையாக ஜீரணமாகாததாலும், மேலும் உண்ணும் …

Continue reading

சிவகுருவின் சேவையாளர்கள் மற்றும் பயிற்சியாளர்கள் கவனத்திற்கு

கோதுமை வகை, மைதா வகை உணவுகள் அனைத்தும் முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டும்   சிவகுருவின் சேவையாளர்கள் மற்றும் பயிற்சியாளர்கள் கவனத்திற்கு, சிவகுரு சிவசித்தன் அவர்களை தங்கள் வீட்டிற்கு அழைக்கும் வாசியோகப்பயிற்சியாளர்கள் அதற்காக சிவகுருவிற்கு பணம் அளிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் கொள்ளக் …

Continue reading

  • சிவசித்தனின் கூற்று