21/10/2015 ‪#‎சிவசித்தனின்__வாசியோகக்கலை‬ ‪#‎வாசியோக_விழிப்புணர்வு_கூட்டம்_அனுமதிசீட்டு_பெறும்_நாள்‬ (21/10/2015 )

தன்னம்பிக்கையையும், தைரியத்தையும் தரும் சிவகுரு சிவசித்தனின் வாசியோகம் Date: 21/10/2015 ‪#‎சிவசித்தனின்__வாசியோகக்கலை‬ ‪#‎வாசியோக_விழிப்புணர்வு_கூட்டம்_அனுமதிசீட்டு_பெறும்_நாள்‬ ******************************************************************* ஸ்ரீ வில்வம் யோகா மையம் ******************************************************************* அ. வாசியோக பயிற்சியில் சேரவிரும்பும் புதிய பயிற்சியாளர்கள் பின்பற்ற வேண்டியவைகள்…. வாசியோக விதிமுறை விழிப்புணர்வு கூட்டத்திற்கு அனுமதி சீட்டை …

Continue reading

புதிய__நபர்___சேர்க்கை‬_இல்லை (23.02.2016)

கழிவுகளை அனுதினமும் முறையாக அகற்றும் ஒரே பயிற்சி சிவகுரு சிவசித்தனின் வாசியோகம் #‎Information‬ for people interested in ‪#‎joining_vaasiyoga‬ (23.02.2016) ******************************************* ‪#‎shree_vilvam_yoga_centre‬ ‪#‎sivasithans_vaasiyoga‬ ‪#‎chinna_anuppanadi‬ ‪#‎chinthamani‬ ‪#‎madurai‬ ******************************************* This is to inform that there are …

Continue reading

#‎வாசியோக__விழிப்புணர்வு__கூட்டம்‬

காலை, மதியம் உணவை சரியான நேரத்திற்கு கண்டிப்பாக உண்ண வேண்டும். தவறினால் பலவாறு தொந்தரவுகள் ஏற்படும். ‪#‎சிவசித்தனின்__வாசியோகக்கலை‬ 23_06_2015 ‪#‎வாசியோக__விழிப்புணர்வு__கூட்டம்‬ ‪#‎அனுமதிசீட்டு__பெறும்நாள்‬ ********************************************** தற்போது அதிகமான ‪#‎வாசியோக__பயிற்சியாளர்கள்‬ இருப்பதால் அடுத்த நிலை வாசியோக பயிற்சிக்கு அழைத்து செல்லவும், மற்ற ‪#‎பணிகளும்‬ நிறைய …

Continue reading

வாசியோக விழிப்புணர்வு கூட்டம் அனுமதிசீட்டு பெறும்நாள் – 14/6/2015‬

தக்காளி சாதம், புளிச்சாதம் கண்டிப்பாக தவிர்க்க வேண்டும்   ‪#‎சிவசித்தனின்__வாசியோகக்கலை‬ ‪#‎வாசியோக_விழிப்புணர்வு_கூட்டம்_அனுமதிசீட்டு_பெறும்_நாள்‬ ******************************************************************* அ. வாசியோக பயிற்சியில் சேரவிரும்பும் புதிய பயிற்சியாளர்கள் பின்பற்ற வேண்டியவைகள்…. 1. வாசியோக விதிமுறை விழிப்புணர்வு கூட்டத்திற்கு அனுமதி சீட்டை முதலில் பெறவேண்டும். ********************************************************* 14.06.2015 (ஞாயிற்றுகிழமை) …

Continue reading