ஸ்ரீவில்வம் புகைப்படம்

ஸ்ரீவில்வம் புகைப்படம்

 

சிவகுரு சிவசித்தன் உயிர்க் கொடுக்கும் புகைப்படங்கள் அத்தனையும் வரலாறு, உலகறிய அன்றன்று இயங்கும் சிந்தாமணி இயக்கம்,

4 (1)

சிவகுரு சிவசித்தன் தான் வளர்ந்த, வாழ்ந்த, இடங்கள், கல்வி கற்ற இடங்கள், பணியாற்றிய இடங்கள், பயணித்த இடங்கள், பயிற்சிகள், பயிற்சியாளர்கள், சேவகர்கள், அவர்களோடு சென்ற இடங்கள், எக்காலத்தில் யாரெல்லாம் அவரோடு இருந்தார்கள்,

4 (16)

அவருடைய குடும்பம், கலந்துரையாடல்கள், புத்தக வெளியீடுகள், பயிற்சிகள் சரிபார்த்தல், பயிற்சியாளர்கள் வருகை, புதிய பயிற்சியாளர்கள் சேர்க்கை, பயிற்சியாளர்கள் அனுபவங்கள்,

4 (23)

 

ஸ்ரீவில்வம் வாசி யோக குருகுலம் வியாழன் தோறும் காணும் தேகத்தின் செயல்பாடுகள் மலர்கள் வடிவில், சிவகுரு சிவசித்தன் நாமம் ஏற்றே சிவசித்தனால் உயிர் பெற்ற இயற்கை இமயங்கள் அலங்காரங்கள் வடிவில், சிவகுரு சிவசித்தன் தோற்றம் இயற்கைக்கேற்ப மாற்றம் பெரும் அறிய புகைப்படங்கள்,

 

அவற்றின் மூல4 (9)ம் அவர் மக்களுக்கு ஆற்றல்கள் அறிவிக்க பயன்படுத்தும் வரைகலைகள், மற்றும் சிந்தாமணி கண்ட வெப்பம் இடம் பெரும் அத்தனையும் வெறும் காட்சிகள் அல்லவே உயிர் உணர்த்தும் அற்புதங்களே.

Leave a Reply

  • சிவசித்தனின் கூற்று