சிவசித்தன் கூற்று : உண்மை வேண்டுமா? l Sivasithan : Do you want Truth?

1. உண்மையாய் #உடல்நலம் பெற்று வாழ நினைப்பவர்கள் வரலாம். #உணர்வு வேண்டுமா? உணவு வேண்டுமா? உடல்உயிர் வேண்டுமா? #உண்மை வேண்டுமா? சிந்தித்துக் கொள்ளுங்கள் ! – சிவசித்தன்  “Those who truly want good #health are welcome! Do you …

Continue reading

ஒழுக்கம் பற்றி சிவகுரு கூறுவது l Sivaguru words on Discipline

“மானிடா உன் #உடம்பை மதிப்பேன். பணத்தை மதிக்கமாட்டேன். பணம் இருக்கலாம், #உடல்நலம் இருக்கிறதா?” – சிவசித்தன்                                     …

Continue reading