சிவசித்தன்: மாயையை கண்டு அறிவது எப்படி ? How to identify Maya?

“#மாயையில் இருக்கும்போது அடுத்தவர் மீது #பழிபோட்டு தன் செயலை செய்து முடிக்கும். #சிவசித்தனை #தன்செயலுக்கு மாயை பயன்படுத்த எண்ணும்.” -சிவசித்தன்  “When one caught in maya they put the blame on others, and will execute their …

Continue reading

சிவசித்தன் ஆலவாய் I Sivasithan Aalvaai :008

#மதுரை_சிந்தாமணி_சிற்றூர் – 008 (#09வெள்ளிக்கிழமை.06.2017) ******************************************** உடலில் இருக்கும் #உள்ளுறுப்புகள் தன் நுண்ணிய பொருளான அணுக்கள் தன் செயலை செய்யவும், அணுவினும் அணுவாயுள்ள அணுக்களை சிறப்பாக செயல்பட வைக்கவேண்டும். #பாமரனாய் இருக்கும் அன்பர்களுக்கு எளிய வடிவில் #தமிழ் புரியும்படி பேசி அன்பினும் …

Continue reading