ஸ்ரீ வில்வம் யோகா மையம் (இலக்கு)

வாசியோகப் பயிற்சிகளை அதிகாலை 4.30 முதல் 6 மணிக்குள் குருகுலத்திற்கு வந்து செய்து விட வேண்டும். சிவகுரு சிவசித்தர் தாள் சரணம்  ஸ்ரீ வில்வம் யோகா மையம் (இலக்கு) சிவகுரு சிவசித்தரின் வாசியோகக் கலை (இலட்சியம்)  தமிழ் கூறும் நல்லுலகில், மட்டுமின்றி …

Continue reading